26/02/2018
Membres del Consell Escolar
Reunió ordinària del Consell Escolar

A les 17h a la Sala de Mestres de l'edifici Canigó.