05/06/2018
Comunitat educativa
Inici de la jornada continuada: del 5 al 22 de juny.

Horari lectiu: de 8:30h a 12:30h.

Sortida del menjador escolar: 15:30h. (alumnes que no estiguin inscrits als tallers de juny).

Sortida dels tallers de juny: 16:30h.

Servei d'acolliment de tarda: de 16:30h a 17:30h.

Horari de la biblioteca escolar: de 16:30h a 18h.