28/11/2018
Pares i mares d'alumnes
Eleccions al Consell escolar de centre.

Votació sector pares i mares d'alumnes.

A partir de les 8:15h al vestíbul de l'edifici Canigó.