29/09/2017
Alumnat de 4t de CM i de 5è i 6è de CS
Activitats del projecte PAL (animació lectora)

Presentació de llibres. A càrrec de Roger Cònsol i Raquel de Manuel.